Enviromentální programy

Životní prostředí je každodenně omíláno ve sdělovacích prostředcích a snad není nikdo, že by neslyšel o zhoršení klimatu.
Voda, vzduch a příroda vůbec je tak znečištěná za posledních 60 let, jako od svého počátku (studie NASA). Nejen úprava vody, byť je základ života je všelékem. Životní prostředí potřebuje pomoc! Na toto téma jsme se ve společnosti rozhodli podporovat projekty ne pro slávu ani dotace, ale proto, že to prostě MÁ SMYSL.
Pojďme každý z nás podat přírodě pomocnou ruku. Jak?
Prozatím kromě úpravy vody a boje proti nesmyslnému prodeji zdrojů vody Veolii a dalším rádoby investorům, kteří odebírají zisky a o úpravny a potrubí se musí starat města.- viz stránky a blog ing. Radka Novotného www.pravdaovodě.cz.
A momentálně posledním projektem, který dává ohromný smysl je podpora aditiv do paliva na bázi ferocenu (je na něj Nobelova cena z roku 1972) v tekuté, tedy nejčistší vyráběné podobě. Vše najdete na www.aditiva.online . Snížení emisí ve výfukových plynech každého automobilu či jiného motoru až o 80-90% má jednoznačně smysl. Navíc vynálezce formule tekutého ferocenu je Čech. Naše enviromentální projekty se vyznačují ekonomickým přínosem pro každého uživatele. Navíc vyčištění každého litru vody, a každé auto, které nejen že ušetří na provozu, ale hlavně sníží emise to prostě MÁ SMYSL