Poradenství

Orientace na trhu:

Filtrů je mnoho typů a ještě více výrobců. Praxí jsme se rozhodli přednostně používat téměž výhradně domácí úpravny vody největšího a nejstaršího výrobce na světě, spol. Aquafiltr USA. Vzhledem k vybudované pozici na trhu můžeme nabízet tyto špičkové výrobky za přijatelné ceny, tedy za ceny běžných filtrů.

Základní určení úpravy vody:

Určení typu filtrace je možné až po zorientování se v potřebách klienta. Co chce vlastně řešit. Tedy zda mu jde o filtraci technickou nebo pro pitný režim, jak velká bude spotřeba a o jak kvalitní je zdroj vody. Ideální je, pokud má klient k dispozici rozbor vody. Pokud není, základní chemický rozbor v ceně 500,- Kč řešíme sami na firmě, pokud je nutno dělat rozbor v laboratořích (např. při výskytu radonu, radioaktivity či těžkých kovů) pak můžeme test zajistit partnerskou laboratoří. Pokud si klient filtraci objedná, cena rozboru se odečte z ceny zařízení, tedy se o cenu testu slevní. Test pak je zdarma.

Co je to vlastně filtrace?

Je to mechanické oddělení několika složek od sebe. Rozdíl je v hrubostech sít od odkalovačů, které jsou od 0,3mm až po molekulární síta, které umí pustit jen čisté H2O, říká se mu osmotická filtrace. To však je drahé a jen ojediněle nutné. Proto si pomáháme absorbčními filtry na bázi uhlíku, katexů, a jiných, které na sebe vážou látky, jichž se potřebujeme zbavit a ponechávají ty, které jsou ve vodě užitečné.

Technickou filtrací rozumíme úpravu užitné vody do provozu nebo domácnosti:

U firem bývají specifické požadavky na čistotu zpravidla v hodnotách ms(mikrosimens), demineralizace vody (pekárny, prádelny) apod. Zpravidla provozy nějakou filtraci využívají, mnohdy letitou. Je potřeba zjistit kromě požadavků i stav, zda nemáme modernější – úspornější technologii. Zjistíme stav a nabídneme rekonstrukci nebo výměnu modernější, kvalitnější a úspornější technologie.

Domácnosti v rodinných domech zpravidla požadují jen eliminaci vodního kamene instalací změkčovací zařízení. Opět je potřeba provést testy na vodní kímen a souhrn nečistot buďto přímo na místě, nebo si vzít vzorek a ten odeslat na firmu. Poslední dobou narůstá problematika s vrty a to nejen co se týká tvrdosti vody, ale kysličníků železa, manganu, ve vodě se objevují i sírany, amonné ionty a.j., které se projevují hlavně po zahřátí vody. Vrty jsou vždy hlubší jak deset metrů. Voda se nestačí sama dočistit, jak by se stalo, pokud by vyvzlínala výše. Pro nastavení filtrace je potřeba nechat udělat základní test v laboratoři.

Pitný režim je daleko složitější úprava, než u technické filtrace. U přírodních zdrojů, tedy především studní nás ohrožují především bakterie, viry, plísně, herbicidy, pesticidy a dusičnany, pokud jde o „státní“ vodu, tato je většinou povrchová, tedy měkká, upravená pro normu „zdraví neškodná“. Je v ní omezeno množství látek výše uvedených, ale jsou v ní také látky desinfekční, nejčastěji chlór, ale používá se i soda, hypermangan, síran hlinitý apod. Tyto látky spouští ve vodě reakce, kde vznikají THM – trihalonmetany, reakcí chlóru v potrubí se vylučují těžké kovy, objevují se i dioxiny a samozřejmě látky, které státní filtrace nemá šanci odbourat jako hormony, peniciliny, radony a radioaktivní látky. Zdaleka není voda jako voda, vodárny nyní musí testy uveřejňovat na webových stránkách, ale než voda doputuje potrubím do kohoutku, děje se s ní spousta změn. No a nakonec, i když vodu upravíme do kvality „pitná“, (voda si stále pamatuje, jaké látky obsahovala), pak od středních filtrů přidáváme člen BPW- energetizaci vody. Více v sekci produkty, Bio Energy Power.

O této problematice je mnoho testů, článků na netu, téměř tolik, jako polemik na balenou vodu, tedy naše známé PET láhve. Stejně vždy je nejlépe pro orientaci dotazy konzultovat s našimi odborníky.  

Pro bližší informace napište, zavoláme Vám.