reklamace

Úvod » reklamace

reklamace-vrácení objednaného zařízení je možná a to třemi způsoby 1, vrácení před instalací - vrací se celá úhrada, jen pokud se prováděly testy a návrh řešení, pak je poplatek 500,- Kč 2,po instalaci zařízení je nutno připočítat amortizaci, především novou sadu vložek nebo náplní a po dohodě se podílet na nákladech za dopravu, instalaci atd. 3,záměnou za jiný typ úpravny vody, v tom případě se neúčtojí náklady viz bod 1, a 2, nýbrž se vyúčtuje pouze rozdíl mezi stávající a novou úpravnou.